POLITICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, Fundació Eurecat, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable: FUNDACIÓ EURECAT | G66210345 | Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - legal@eurecat.org | dpo@eurecat.org

Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la seva participació en la plataforma Tourism Data System MICE que comporta l’enviament d’informes de resultats i d’enquestes de l'activitat de turisme de congressos, convencions i viatges d'incentiu.

Legitimació: Article 6.1.a) RGPD, consentiment de l’interessat.

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets: Vostè podrà accedir, rectificar, suprimir i/o oposar-se al tractament de les seves dades dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, mitjançant correu postal a l'adreça de Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) o correu electrònic a dpo@eurecat.org, acompanyant una còpia del seu DNI.

Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.

Fundació Eurecat l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.